Politica de calitate

Industries

Politica ZITEC COM SRL este de a demonstra, prin performanţa individuală şi prin coagularea eforturilor tuturor angajaţilor săi, atingerea constantă a satisfacţiei clienţilor şi altor părţi interesate, în acord cu dreptul tuturor la un mediu sănătos, la condiţii de muncă sigure şi la respectarea legislaţiei aplicabile activitatilor pe care le desfasoara in domeniul serviciilor de Consultanta in vederea oferirii de solutii IT de tip End to End catre client si Dezvoltare, implementare si mentenanta aplicatii software.

Organizatia noastra este concentrata catre clientii sai, pentru a se asigura ca cerintele si asteptarile acestora sunt determinate si indeplinite, in scopul cresterii satisfactiei partilor interesate, in conditii de eficienta economica si de profit.

Asiguram clientii nostri si partile interesate ca ZITEC  manifesta o preocupare permanenta sa respecte cerintele legale si cele de reglementare aplicabile pentru oricare din activitatile prezente si viitoare si sa imbunatateasca performantele sistemului de management al calitatii în mod permanent.

ZITEC  a adoptat un sistem de management al calitatii, flexibil, care in acelasi timp, respecta cerintele ale standardului de referinta SR EN ISO 9001:2015 si cerintele de reglementare aplicabile. Acest sistem este aplicabil in toata organizatia si este obligatoriu a fi respectat de întregul personal angajat.

In calitatea mea de CEO al ZITEC intretin orientarea spre imbunatatire continua a produselor si serviciilor realizate si a eficacitatii sistemului de management al calitatii.

Prevederile si dispozitiile cuprinse in manualul sistemului de management al calitatii si în procedurile aferente acestuia, constituie angajamentul nostru fata de clientii nostri si partile interesate, ca produsele si serviciile furnizate, satisfac cerintele referitoare la calitate din contracte dar si legislatia in vigoare si alte reglementari aplicabile.

Pentru mentinerea si dezvoltarea Sistemului de Management al Calitatii ne obligam sa alocam resursele materiale si umane necesare. Conducerea se asteapta ca toti angajatii organizatiei sa inteleaga si sa respecte politica si procedurile sistemului de management al calitatii.

Aceasta politica a noastra, va fi analizata anual, pentru a fi schimbata si adaptata continuu afacerii noastre si va fi disponibila pentru intreg personalul organizatiei cat si partilor interesate.