Politica de confidențialitate

Industries

Cine suntem noi?

ZITEC COM S.R.L.este persoană juridică română, cu sediul în București, Splaiul Unirii nr. 165, Bloc TN02, Etaj 6, având codul unic de înregistrare 15496736, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/7701/2003, denumită în continuare „Compania”, „Zitec” sau „Noi”). În ceea ce privește protecția datelor și confidențialitatea, Compania este considerată Operatorul de date cu privire la datele cu caracter personal care sunt colectate și prelucrate prin https://zitec.com (denumit în continuare „Site-ul web”).

Compania colectează și prelucrează în calitate de Operator date cu caracter personal aparținând utilizatorilor care sunt interesați să ne contacteze pentru a primi informații și, în cele din urmă, pentru a cumpăra serviciile pe care le oferim. Utilizatorii ne pot trimite datele lor prin intermediul site-ului web sau prin e-mail la adresa contact@zitec.com.

Această politică de confidențialitate este setată pentru a determina ce se întâmplă cu datele personale aparținând utilizatorilor care ne contactează prin intermediul site-ului web sau prin e-mail la adresa contact@zitec.com.

De asemenea, puteți accesa ZITEC COM S.R.L. Notificare privind informațiile clientului privind prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv – ZITEC COM S.R.L. Notificare privind informațiile furnizorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru mai multe detalii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuate de Companie, vă rugăm să urmați link-urile individuale cuprinse în fiecare secțiune a acestui Index, pentru a accesa întregul conținut al Politicii de confidențialitate aferent fiecărui subiect.

Index:

 1. Ce tipuri de date personale colectează Compania?

 2. Cui se aplică această Notificare de confidențialitate?

 3. Cum colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

 4. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

 5. Baza pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

 6. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

 7. Transferul datelor cu caracter personal către țări din afara Spațiului Economic European

 8. Stocarea datelor cu caracter personal

 9. Siguranța datelor cu caracter personal

 10.  Drepturile dumneavoastră cu privire la propriile date cu caracter personal

 11.  Ce se întâmplă dacă nu doriți să trimiteți datele dvs. personale?

 12. Contact

1. Ce tipuri de date personale colectează Compania?

1.1 Datele personale pe care Compania le colectează prin intermediul Site-ului web constau în: numele, prenumele, adresa de e-mail, telefonul dumneavoastră.

2. Cui se aplică această Notificare de confidențialitate?

2.1 Această notificare se aplică utilizatorilor site-ului web care sunt interesați să ne contacteze pentru a primi informații, fie prin intermediul site-ului web, fie prin e-mail.

3. Cum colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

3.1 Mijloacele de colectare a datelor cu caracter personal Zitec constau în:

 • a. Prin completarea câmpurilor solicitate în formularele de contact ale Site-ului
 • b. Primind un e-mail de la dvs. adresat către contact@zitec.com

4. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

4.1 Compania prelucrează date cu caracter personal aparținând Utilizatorilor interesați, pentru a răspunde interesului acestora de a primi detalii despre serviciile Zitec înainte de a le achiziționa.

5.Bazele prelucrării datelor cu caracter personal

5.1 Compania folosește datele cu caracter personal aparținând Utilizatorilor pentru următoarele acțiuni:

 • Trimiterea notificărilor.

 • Contactarea utilizatorilor pentru aranjarea unei întâlniri.

 • Cererea Utilizatorilor pentru mai multe detalii, dacă este necesar.

 • Distribuirea de știri legate de Zitec către Utilizatori.

5.2 În ceea ce privește datele personale aparținând Utilizatorilor, se desfășoară următoarele activități: colectarea datelor, stocarea datelor, consultarea datelor, analiza datelor, modificarea datelor.

6. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

6.1 Compania își păstrează dreptul de a dezvălui datele personale ale Utilizatorilor numai unor terți de încredere, care pot fi din următoarele categorii:

 • Agenții noștri și/sau furnizorii de servicii care lucrează cu Noi pentru a furniza servicii tehnice, cum ar fi analiza datelor, găzduirea sau asistența tehnică. Aceste entități sunt obligate contractual să respecte confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal și să asigure o protecție adecvată.

 • Consultanții și/sau auditorii noștri profesioniști.

 • Instanțele de judecată, autoritățile de reglementare, entitățile administrației publice și autoritățile de aplicare a legii din România sau din străinătate.

6.2 Pentru o listă detaliată a terților cărora Compania le poate dezvălui date cu caracter personal aparținând Utilizatorilor interesați de Zitec, vă rugăm să ne contactați la privacy@zitec.com pentru a primi o copie gratuită a listei.

7. Transferul de date cu caracter personal către țări din afara Spațiului Economic European

7.1 Datele cu caracter personal aparținând Utilizatorilor pot fi transferate în țări din afara Spațiului Economic European pentru a stoca datele în cloud cu furnizorii noștri. În acest caz, înainte de transferul datelor, am luat măsuri de precauție pentru asigurarea unor spații de stocare adecvate, în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal.

8. Stocarea datelor cu caracter personal

8.1. Ca regulă generală, Compania stochează datele personale ale Utilizatorilor atâta timp cât este necesar, având în vedere următoarele:

 • În procesul de semnare a unui Contract Comercial.

 • Pentru a respecta legislatia aplicabila.

 • În contextul unui proces sau al unei investigații la care poate fi supusă Compania.

8.2. După ce perioada menționată anterior menționată la punctul 8.1 a expirat, vom stoca Datele cu Caracter Personal aparținând Utilizatorilor pentru o perioadă de 10 (zece) ani.

9. Siguranța datelor cu caracter personal

9.1 Compania implementează o gamă largă de măsuri și caracteristici tehnice de siguranță pentru a proteja datele Utilizatorilor împotriva accesului, utilizării, dezvăluirii sau modificării nedorite, în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor..

9.2 De exemplu, atunci când dezvăluiți datele dumneavoastră cu caracter personal către terți, așa cum sa menționat anterior la Capitolul 6, solicităm un acord scris care impune furnizorilor să mențină confidențialitatea datelor și să introducă măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor dumneavoastră cu caracter personal.

10. Drepturile dumneavoastră cu privire la propriile date personale

În conformitate cu legea aplicabilă, veți avea dreptul, în orice moment:

a. de a obține confirmarea că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate, de a fi informat despre conținutul și sursa acestora, de a verifica acuratețea și de a solicita corectarea sau actualizarea acestora
b. de a solicita ștergerea sau anonimizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau pentru a restricționa sau întrerupe utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu legea aplicabilă;
c. să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal; Vă rugăm să rețineți că unele date cu caracter personal pot fi exceptate de la astfel de solicitări de acces, corectare sau ștergere în conformitate cu legile și reglementările aplicabile privind protecția datelor.
d. să solicitati Companiei să limiteze prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când:
contestați acuratețea Datelor cu caracter personal, pentru perioada necesară pentru a permite Companiei să ia măsuri suficiente pentru a corecta sau a verifica acuratețea acestora
prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să ștergem datele
nu mai avem nevoie de prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul propus, dar le solicitați pentru constatarea, utilizarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
e. pentru a vă exercita dreptul la portabilitatea datelor (atunci când ne bazăm pe consimțământul dumneavoastră sau pe faptul că prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea contractului pe care îl aveți cu noi și datele dumneavoastră cu caracter personal ar putea fi prelucrate prin mijloace automate);
f. să depuneti o plângere la autoritatea de supraveghere competentă;
g. sa nu fiti supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilare.

11. Ce se întâmplă dacă nu doriți să trimiteți datele dvs. personale?

11.1 În cazul în care alegeți să nu sunteți de acord să ne transmiteți datele dumneavoastră cu caracter personal sau vă simțiți în dezacord cu mijloacele prezentate de prelucrare a datelor, vom respecta această decizie, în concordanță cu legislația aplicabilă. În consecință, aceasta înseamnă că nu vom putea desfășura activitățile cerute și descrise mai sus în ceea ce privește interacțiunea dumneavoastră cu site-ul web.

11.2 Compania poate fi forțată sau îndreptățită să păstreze datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a respecta legea aplicabilă și pentru a-și păstra propriul interes sau drepturile legale.

12. Contactați-ne

12.1 Dacă aveți întrebări sau solicitări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă aveți nevoie de informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la privacy@zitec.com